Dasar Privasi - www.tikgratis.download

Tarikh Berkuatkuasa - 27 Jun 2023


Dasar Privasi ini menerangkan cara kami mengendalikan dan melindungi privasi pengguna ("Pengguna" atau "anda") tapak web pemuat turun video TikTok kami ("Laman Web"). Kami komited untuk menghormati privasi anda dan memastikan keselamatan maklumat peribadi anda. Dengan menggunakan Laman Web kami, anda mengakui dan bersetuju menerima terma Dasar Privasi ini.

1. Maklumat peribadi

Kami tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi apabila anda menggunakan Laman Web kami. Kami tidak meminta atau menyimpan nama, alamat e-mel, alamat IP, maklumat peranti anda atau sebarang maklumat lain yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Sekiranya menggunakan borang hubungan, nama dan e-mel anda disimpan untuk tujuan menghubungi.

2. Kuki dan Teknologi Penjejakan

Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa di Laman Web kami untuk meningkatkan pengalaman menyemak imbas anda dan menambah baik perkhidmatan kami. Teknologi ini mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, seperti alamat IP anda, jenis peranti, sistem pengendalian, jenis penyemak imbas dan corak penyemakan imbas di Laman Web kami. Maklumat ini digunakan secara terkumpul dan tanpa nama dan tidak mengenal pasti anda secara peribadi.
Kami menggunakan kuki untuk tujuan berikut
- Untuk menyediakan fungsi yang diperibadikan dan dipertingkatkan pada Laman Web kami.
- Untuk mengingati pilihan dan tetapan anda.
- Untuk menganalisis arah aliran, statistik dan tingkah laku pengguna di Laman Web kami.
- Untuk menambah baik perkhidmatan kami dan mengoptimumkan prestasi Laman Web kami.
- Untuk mencegah aktiviti penipuan dan meningkatkan keselamatan Laman Web kami.

3. Penggunaan Laman Web

Laman Web kami menyediakan perkhidmatan muat turun video TikTok semata-mata. Kami tidak memerlukan sebarang maklumat peribadi daripada anda untuk mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami.

4. Perkongsian dan Pendedahan Maklumat

Kami tidak menjual, berdagang atau mendedahkan sebarang maklumat peribadi kepada pihak ketiga. Memandangkan kami tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi, tiada maklumat untuk dikongsi atau didedahkan. Sekiranya menggunakan borang hubungan kami, maklumat yang dimasukkan tidak dikongsi, dijual, didagangkan atau didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga.

5. Keselamatan Data

Walaupun kami tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi, kami masih menggunakan langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi data terhad yang dihantar semasa interaksi anda dengan Laman Web kami. Kami berusaha untuk mengekalkan keselamatan dan integriti sistem kami, tetapi sila ambil perhatian bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat.

6. Laman Web Pihak Ketiga

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi atau kandungan tapak pihak ketiga ini. Kami menggalakkan anda menyemak dasar privasi tapak web tersebut sebelum memberikan mereka sebarang maklumat peribadi.

7. Privasi Kanak-kanak

Laman Web kami tidak ditujukan untuk individu di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi daripada kanak-kanak secara sengaja. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan percaya bahawa anak anda telah memberikan sebarang maklumat peribadi melalui borang hubungan, sila hubungi kami, dan kami akan segera memadamkan sebarang maklumat tersebut.

8. Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Jika kami membuat sebarang perubahan penting, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan Polisi Privasi yang telah disemak di Laman Web atau melalui cara lain. Penggunaan berterusan Laman Web anda selepas tarikh kuatkuasa Dasar Privasi yang disemak semula merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

9. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau cadangan mengenai Dasar Privasi ini atau amalan privasi kami, sila hubungi kami melalui borang hubungan di halaman sokongan kami.